แผนผังเว็บไซต์
uPVC

uPVC หรือ PVC-U (Unplasticized Polyvinyl Chloride) เป็นวัสดุสังเคราะห์จากกระบวนการทางปิโตรเคมี โดยพัฒนาและปรับเปลี่ยนส่วนผสมรวมถึงสูตรการผลิตจาก PVC ธรรมดาเป็น PVC ที่แข็งแรงขึ้น ทนต่อสภาพภูมิอากาศมากขึ้น และเหมาะสมกับการใช้งานภายนอกมากขึ้น โดยปกติแล้ว PVC เป็นพลาสติกที่ถูกพัฒนามาใช้งานในหลายๆแบบผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะในวงการงานก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นท่อน้ำ เฟอร์นิเจอร์ บัวแต่งผนังบ้าน กระเบื้องยาง ฯลฯ ทั้งนี้ PVC ปกติทั่วไปไม่ทนทานต่อสภาพแวดล้อมภายนอก โดยเฉพาะความร้อนจากแสงแดด PVC ที่ถูกใช้งานกลางแจ้งเป็นระยะเวลานานจะเกิดการเปลี่ยนสีและกรอบแตกในภายหลัง

uPVC เป็นนวัตกรรมของ PVC รุ่นหลัง ถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นในปี 1920 โดย 2 นักเคมีวิทยาชาวรัสเซียซึ่งประสบปัญหากับการใช้งาน PVC ในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยได้รับโจทย์มาให้พัฒนา PVC ให้มีคุณสมบัติที่แข็งแกร่งขึ้น และเหมาะสมต่อการนำมาแปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับการใช้งานภายนอก การเริ่มต้นนำเอา PVC มาเพิ่มสารเสริมสภาพต่างๆ (Stabilizers) จึงเกิดขึ้น สารเสริมสภาพที่ใช้ในกระบวนการผลิต uPVC มีดังต่อไปนี้; - Heat Stabilizer เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพขณะผ่านกระบวนการรีด และป้องกันความร้อนจากแสงแดดจัด - UV Stabilizer เพื่อป้องกันการเปลี่ยนสีของ Profile อันเกิดจากรังสีUV เช่น สีอาจจางซีด หรือเปลี่ยนเป็นสีเหลือง - Fillers เพื่อเพิ่มความแข็งแรง ความยืดหยุ่น ป้องกันการหดตัว - Titanium Di Oxide (TiO2) เป็นส่วนผสมที่สำคัญที่ช่วยให้ Profile มีสีขาวนวลสดใส และช่วยในการสะท้อนรังสี UVป้องกันความร้อนที่อาจตกค้างใน profile uPVC ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในหลายอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก โดยเฉพาะการนำ uPVC มาผลิตเป็นเทคโนโลยีประตูหน้าต่าง ซึ่งได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีจากทั่วโลกในแง่ของการเป็นวัสดุที่ประหยัดพลังงาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสวยงามในเวลาเดียวกัน

การเลือกใช้งานประตูหน้าต่างจากวัสดุ uPVC ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นอโลหะ ไม่เป็นฉนวนในการนำพาความร้อนเข้าสู่ภายในอาคารเช่นโลหะทั่วไป โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ในการถ่ายเทความร้อนเพียง 1/357 เท่าของเหล็ก และ 1/1250 เท่าของอลูมิเนียม ซึ่งที่ว่าเป็นค่าที่ต่ำมาก จากการทดสอบระดับอุณหภูมิในฤดูร้อน อุณหภูมิจะลดลงเฉลี่ยที่ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียสเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้งานกระจก 2 ชั้นกับระบบประตูหน้าต่างที่ผลิตขึ้นจากวัสดุอื่น ดังนั้น การเลือกใช้งานประตูหน้าต่างที่ผลิตขึ้นจากวัสดุ uPVC จะช่วยให้อุณหภูมิภายในห้องคงที่ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้งานเครื่องปรับอากาศได้เป็นอย่างดี uPVC ยังเป็นวัสดุที่มีความทนทานต่อสภาพภูมิอากาศสูงเหนือวัสดุประเภทอื่น กล่าวคือตัววัสดุจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงของรูป คือไม่บิดงอ หดหรือขยายตัว หรือปริกรอบแตก เมื่อถูกความชื้นและความร้อนจากธรรมชาติ และไม่มีการเปลี่ยนแปลงของสีแม้ถูกใช้งานกลางแจ้งเป็นระยะเวลานาน ซึ่งต่างจากวัสดุทางธรรมชาติอย่างไม้ที่มีการเปลี่ยนแปลงในตัวเองตามสภาพอากาศ เช่นบวมตัวเมื่อเกิดความชื้น และหดตัวเมื่อโดนความร้อน หรือในกรณีของคราบสนิมหรือไอเกลือที่เกิดกับวัสดุที่เป็นโลหะ ในขณะที่วัสดุที่ผลิตจาก uPVC จะไม่มีปัญหาดังกล่าวเลยแม้แต่น้อย uPVC ในด้านของความทนทาน uPVC เป็นวัสดุที่สามารถทนต่ออุณหภูมิระดับเย็นจัด (-30 องศา) ถึงระดับร้อนจัด (ต่ำกว่าจุดหลอมเหลวที่ 250 องศา) ซึ่งระดับอุณหภูมิดังกล่าวเป็นตัวชี้วัดได้ว่า uPVC สามารถใช้งานได้ในทั่วภูมิภาคทั่วโลก uPVC ยังเป็นวัสดุที่สามารถทำความสะอาดได้ง่าย และมีค่าใช้จ่ายในด้านการบำรุงรักษาต่ำที่สุดเพราะสภาพภูมิอากาศจะไม่ทำปฏิกริยาใดๆกับเนื้อวัสดุเลย ทำให้ uPVC ยังคงสวยงามเสมอ วัสดุ uPVC ยังเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางจากผู้ออกแบบในหลายประเทศในเรื่องของความปลอดภัยจากอัคคีภัยเมื่อถูกใช้งานในสถานที่นั้นๆ uPVC เป็นวัสดุที่ไม่ติดไฟและไม่ลุกลามของไฟ อีกทั้งยังมีคุณสมบัติที่สามารถดับไฟได้ในตัวเอง โดยมีจุดหลอมเหลวอยู่ที่ 250 องศาเซลเซียส ในกรณีที่เกิดอัคคีภัย เมื่อเลือกใช้งานประตูหน้าต่าง uPVC ในที่พักอาศัยจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยได้มากขึ้น เนื่องจากวัสดุ uPVC จะไม่ร้อนเมื่ออยู่ท่ามกลางเปลวเพลิง ผู้อาศัยสามารถที่จะผลักประตูหรือหน้าต่างนั้นๆเพื่อทำการหลบหนีได้ ในทางกลับกัน การเลือกใช้งานประตูหน้าต่างที่ผลิตขึ้นจากโลหะแทบจะไม่มีโอกาสหลบหนีได้เลย เนื่องจากไม่สามารถสัมผัสวัสดุได้โดยตรง

ความแข็งแรงของผลิตภัณฑ์ uPVC นั้นก็ถือเป็นอีกหนึ่งจุดขายที่เป็นที่ยอมรับเช่นกัน แม้ตัวระบบของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นจากวัสดุ uPVC ส่วนใหญ่จะต้องพึ่งพาการใช้งานเหล็กเป็นโครงสร้างหลัก แต่ก็เป็นระบบที่เข้ากันได้อย่างลงตัว โดยวัสดุ uPVC จะทำการห่อหุ้มเหล็กโครงสร้างไม่ให้เผชิญกับสภาพอากาศโดยตรง เชื่อมประกอบชิ้นส่วนต่างๆด้วยความร้อน ไม่ให้อากาศจากภายนอกผ่านเข้าออกได้ จึงช่วยยืดอายุโครงสร้างได้เป็นอย่างดี uPVC เต็มระบบมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะใช้งานแทนโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก และประกอบขึ้นเป็นบ้านหลังสมบูรณ์ได้ดีหลังหนึ่งทีเดียว ในประเด็นของการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม uPVC ถูกคัดเลือกให้ใช้งานในสิ่งปลูกสร้างชั้นนำหลายแห่งของโลก ไม่ว่าจะเป็นอาคารสูง หมู่บ้านจัดสรร ไปจนถึงที่พักอาศัยต่างๆ การใช้ประตูหน้าต่างที่ผลิตจากวัสดุ uPVC ซึ่งเป็นวัสดุที่สังเคราะห์ขึ้นได้ จะช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่จำกัดเช่น ไม้ อลูมิเนียม หรือเหล็กได้ และการใช้พลังงานในการผลิต Profile uPVC ยูพีวีซีต่อน้ำหนักที่เท่ากันจะมีค่า 1/14.5 เท่าของเหล็ก และ 1/8.8 เท่าของอลูมิเนียม อีกทั้ง uPVC ยังเป็นวัสดุที่สามารถ “นำกลับมาใช้” (Recycle) ได้เกือบ 100% โดยใช้เวลา พลังงาน และค่าใช้จ่ายในการรีไซเคิลน้อยกว่าวัสดุประเภทอื่น

uPVC สามารถนำไปทำได้หลายอย่างเช่น ประตู uPVC หน้าต่าง uPVC กันสาด uPVC ระแนงไม้ uPVC ราวระเบียง uPVC สกายไลท์ uPVC บ้านเรือนกระจก uPVC มุ้งลวด uPVC คีออส uPVC ซุ้มไม้ระแนง uPVC ราวกันตก uPVC รั้วบ้าน uPVC และ เก้าอี้สนาม ม้านั่งสนาม uPVC เป็นต้น

สำหรับบางคน uPVC อาจจะเป็นวัสดุใหม่ที่ไม่คุ้นเคยเท่าไหร่นัก แต่ในความเป็นจริง uPVC ไม่ได้เป็นสิ่งแปลกใหม่แต่อย่างใด ในทางกลับกัน uPVC เป็นวัสดุคุณภาพสูงที่ใช้มานานในการทำ ประตู หน้าต่าง ซึ่งหากเราได้เดินทางไปต่างประเทศแถบยุโรป อาทิเช่น ปะเทศเยอรมันนี ประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวีย หรือแม้นแต่ประเทศในแถบเอเชียอย่างเช่น ประเทศจีน uPVC เป็นที่แพร่หลายและยอมรับอย่างสูงในการนำมาใช้ทำเป็น ประตู uPVC หน้าต่าง uPVC ทดแทน ประตูไม้ หน้าต่างไม้ ประตูอลูมิเนียม หน้าต่างอลูมิเนียม

ประตู uPVC รุ่นมาตรฐาน

ประตู uPVC รุ่นมาตรฐาน หรือเรียกกันอีกชื่อในนาม “รุ่นแสตนดาร์ด” ผลิตภัณฑ์รุ่นมาตรฐานจากเฮฟต้า มีพื้นผิวสีขาว (Standard White) เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบสีขาวสว่างตา เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์รุ่นพรีเมี่ยม รุ่นสแตนดาร์ดจะให้สีขาวที่สว่างกว่า พื้นผิวมีความมันเงาพร้อมความหนาของผนังโพรไฟล์ที่ 2 มม. เสริมความแข็งแรงด้วยเหล็กโครงสร้างแบบกาวาไนซ์ (Galvanized Steel) ติดตั้งเต็มพื้นที่ คิ้วขอบกระจกถูกออกแบบให้มีลักษณะเป็นเหลี่ยมเสริมลวดลายเส้นสายของงานประตูหน้าต่างให้เด่นชัดขึ้น อุปกรณ์ระบบประตูหน้าต่างเป็นอุปกรณ์เฉพาะสำหรับระบบ ประตู uPVC หน้าต่า ง uPVC ยูพีวีซีที่ผลิตตามตามมาตรฐานยุโรปทั้งหมด สามารถผลิตเป็นงาน ประตู uPVC หน้าต่าง uPVC ได้หลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น ประตู บานเลื่อน ประตู บานเปิด ประตู บานเฟี้ยม ประตู บานแขวน ประตู บานเกล็ด ประตู บานสวิง ประตู บานหมุน หน้าต่าง ช่องแสง หน้าต่าง บานเปิด หน้าต่าง บานเลื่อน หน้าต่าง บานกระทุ้ง หน้าต่าง บานยก หน้าต่าง บานแง้มและเปิดเข้า เป็นต้น เหมาะกับการใช้งานกับที่พักอาศัยทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น บ้าน บ้านพักอาศัย ทาวน์เฮาส์ ทาวน์โฮม บ้านแฝด ตึกแถว อาคารพาณิชย์ โฮมออฟฟิศ ห้างร้าน โรงแรม รีสอร์ท บ้านพักตากอากาศ คอนโดมิเนียม ห้องชุด โรงเรียน มหาวิทยาลัย อาคาร อาคารสำนักงาน อาคารสูง เป็นต้น
 
 
หน้าต่าง uPVC ยูพีวีซี รุ่นมาตรฐาน
 
หน้าต่าง uPVC ยูพีวีซี รุ่นมาตรฐาน จากเฮฟต้า มีพื้นผิวสีขาว (Standard White) เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบสีขาวสว่างตา เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์รุ่นพรีเมี่ยม รุ่นสแตนดาร์ดจะให้สีขาวที่สว่างกว่า พื้นผิวมีความมันเงาพร้อมความหนาของผนังโพรไฟล์ที่ 2 มม. เสริมความแข็งแรงด้วยเหล็กโครงสร้างแบบกาวาไนซ์ (Galvanized Steel) ติดตั้งเต็มพื้นที่ คิ้วขอบกระจกถูกออกแบบให้มีลักษณะเป็นเหลี่ยมเสริมลวดลายเส้นสายของงานประตูหน้าต่างให้เด่นชัดขึ้น อุปกรณ์ระบบประตูหน้าต่างเป็นอุปกรณ์เฉพาะสำหรับระบบประตู หน้าต่าง uPVC ยูพีวีซีที่ผลิตตามตามมาตรฐานยุโรปทั้งหมด สามารถผลิตเป็นงาน ประตู หน้าต่าง ได้หลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น ประตู บานเลื่อน ประตู บานเปิด ประตู บานเฟี้ยม ประตู บานแขวน ประตู บานเกล็ด ประตู บานสวิง ประตู บานหมุน หน้าต่าง ช่องแสง หน้าต่าง บานเปิด หน้าต่าง บานเลื่อน หน้าต่าง บานกระทุ้ง หน้าต่าง บานยก หน้าต่าง บานแง้มและเปิดเข้า เป็นต้น เหมาะกับการใช้งานกับที่พักอาศัยทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น บ้าน บ้านพักอาศัย ทาวน์เฮาส์ ทาวน์โฮม บ้านแฝด ตึกแถว อาคารพาณิชย์ โฮมออฟฟิศ ห้างร้าน โรงแรม รีสอร์ท บ้านพักตากอากาศ คอนโดมิเนียม ห้องชุด โรงเรียน มหาวิทยาลัย อาคาร อาคารสำนักงาน อาคารสูง เป็นต้น

 

 

uPVC

     
     

Copyright © 2010 HEVTA Company, all rights reserved  Contact us HEVTA uPVC windows and doors
Bangkok, Phuket, Pattaya, Chiangmai, Udorn Thailand, Call Center 085-0707-990, 085-0707-991
Tel. 034-823-378 (-9), 034-824-729 (-30), Fax 034-823-371 Email: [email protected]